?????????????? kanlayanatam

..

  
ธรรมทาน แจกฟรีทุกเดิอน

หนังสือแนะนำ

สนทนาธรรม กับ ท่านอาจารย์ดร.สนอง วรอุไร

 


 ข่าวสารกัลยาณธรรม
ฉบับที่ ๔๔
กรกฎาคม ๒๕๖๒


 

 

Highlights

จากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ในรอบที่ ๓ ของไวรัสโควิด
ชมรมกัลยาณธรรม~มูลนิธิว่องวานิช
ขอประกาศยกเลิกการจัดกิจกรรม
ภาวนา “อานาปานสติ รับสงกรานต์”
โดยพระมหาฟูกิจ ชุติปัญโญ
ในวันที่ ๑๖ ~ ๑๗ เมษายน ศกนี้
หากมีการจัดกิจกรรมในโอกาสต่อไป
จะกราบเรียนทุกท่านทราบในทันที
เพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน
จึงกราบขออภัยมา ณ ที่นี่
ด้วยความห่วงใยปรารถนาดี
จากชมรมกัลยาณธรรม

 

 

Playlist วีดิทัศน์งานแสดงธรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดูเพิ่ม

 

..