ธรรมบรรณาการ ประจำเดือน มกราคม

๑. หนังสือ “ ธรรมะสำหรับผู้สูงอายุ ”
    ของ พระอาจารย์ดุษฎี เมธังกุโร วัดทุ่งไผ่ จ.ชุมพร

๒. หนังสือ “ ของขวัญแห่งชีวิต ”
    ของ พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล วัดป่าสุคะโต อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

๓. หนังสือ “ ศีล สมาธิ ปัญญา ”
    ของ ท่านอาจารย์วศิน อินทสระ

๔. หนังสือ คุณครูที่รัก
    ของ ท่านอาจารย์แพทย์หญิง ดร. อมรา มลิลา

๕. หนังสือ “ รักเป็นเย็นใจ วัยดรุณ ”
    ของ ท่านแพทย์หญิง ดร. อมรา มลิลา
(รายการที่ ๔ และ ๕ ได้รับอนุเคราะห์จาก ท่านอาจารย์ ดร. แพทย์หญิงอมรา มลิลา
และกลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์ สวนโมกข์ กรุงเทพ )

๖. MP 3 เสียงธรรมวัดป่าสุคะโต ๙ ชุด “ ทำอย่างไรให้ตายดี ”
    โดย พระอาจารไพศาล วิสาโล วัดป่าสุคะโต อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

๗. MP 3 รวมพระธรรมเทศนา แผ่นที่ ๗๗
    โดยหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี


......

ท่านใดศรัทธาต้องการรับ เพื่อนำไปศึกษา หรือฝากถึงมิตรสหายหรือบุคคลที่ท่านปรารถนาดี โปรดกรุณาส่งซองเปล่า ขนาด ๙ คูณ ๑๒ นิ้ว ติดแสตมป์ ๑๓ บาท จ่าหน้าซองชื่อ - นามสกุล และที่อยู่ของท่านให้ชัดเจน พับสอดในซอง (ติดแสตมป์ตามน้ำหนักซอง) …

ส่งไปที่
ชมรมกัลยาณธรรม
๑๐๐ ถนนประโคนชัย ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๗๐

 


ขออนุโมทนาสาธุแด่ทุกท่านในบุญกุศลที่ได้ศึกษาและปฏิบัติธรรม สู่วิถีแห่งพุทธะ ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ที่แท้จริง

การบริจาคซีดีและหนังสือเป็นธรรมทานของชมรมกัลยาณธรรม ทำด้วยเจตนาบริสุทธิ์ ไม่ได้มีเจตนาล่วงเกินหรือตั้งใจละเมิดลิขสิทธิ์ เพราะเชื่อว่าพระธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น ทรงเมตตา เข้าถึงทุกชนชั้น ไม่แบ่งแยกหรือจำกัดให้เพียงบุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดเท่านั้น แต่หากธรรมบรรยายเรื่องใด หนังสือเล่มใด สงวนลิขสิทธิ์หรือเจ้าของไม่อนุญาต โปรดกรุณาแจ้งมายังwebmaster ทางชมรมจะพิจารณายุติการเผยแผ่สื่อธรรมะนั้นๆทันที


ขอน้อมอนุโมทนาแด่ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในปัญญาทานบารมีร่วมกับ
ชมรมกัลยาณธรรม ขอให้ทุกท่านมีความเจริญทั้งทางโลก ทางธรรม ทั่วกันเทอญ


ท่านสามารถมีส่วนร่วมในมหาทานครั้งนี้ได้โดยแนะนำญาติ พี่น้องและ
กัลยาณมิตรของท่าน ให้ได้มีโอกาสอ่านและฟังธรรมะเพื่อพัฒนาจิตใจสู่ความสงบสันติสุข


 

...............