?????????????? kanlayanatam
Thai     English

??????????????? ??? ??????????? ??.???? ??????????? ???????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????? ??????????
????????????????????? ?????.???? ?????????????????????? ??????????????????????? ???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????? ????? ??????????  
หนังสือออกใหม่


ชีวิตเปี่ยมมิตร จิตเปี่ยมสุข
พระไพศาล วิสาโล


การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
พระไพศาล วิสาโล


ชัยชนะแห่งพระพุทธะ
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช


สนทนาภาษาธรรม เล่ม ๒๖
ดร. สนอง  วรอุไร

 ข่าวสารกัลยาณธรรม

ข่าวสารกัลยาณธรรม ฉบับที ๓๑
มิถุนายน ๒๕๕๗


Highlights

ชมถ่ายทอดสดได้ที่นี่ ==>>
 

 

วิดิทัศน์ งานแสดงธรรม-ปฏิบัติธรรม
ณ ห้องประชุมพระเทพโมลี อาคารผู้ ป่วยนอก รพ.สมุทรปราการ
จัดโดย รพ.สมุทรปราการ ร่วมกับ ชมรมกัลยาณธรรม

อาทิตย์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗

แสดงธรรม-นำปฏิบัติ โดย พระอาจารย์ไม อินทสิริ
วัดป่าเขาภูหลวง ตำบลระเริง อำเภอวังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
เรื่อง " ภาวนาเพื่อรู้แจ้ง"

 


แสดงธรรม-นำปฏิบัติ โดย พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี
วัดมเหยงคณ์ ต.หันตรา อ . พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
เรื่อง " รู้ตัวทั่วพร้อม...ในชีวิตประจำวัน"


อาทิตย์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๗
พระอาจารย์ กฤช นิมฺมโล
สำนัก ปฏิบัติธรรมสวนป่า ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
แสดงธรรม เรื่อง "ภาวนา..ไม่ใช่เรื่องยาก"

 


สนทนาประสาฆราวาส "มารู้จักสติกันเถอะ"
โดย คุณมาลี ปาละวงศ์


 ????? ???? ???????????????????? ????????? 2548

 
ข่าวประชาสัมพันธ์

 


Last Updated


ท่านอาจารย์ดร.สนอง วรอุไร
บรรยายธรรมถวายความรู้แด่่พระสงฆ์
เรื่อง ความมหัศจรรย์ในพุทธศาสนา

+รวมวีดีโอบน YouTube
  

๒๓ ก.ค. ๕๗
-
ธรรมทาน เดือนสิงหาคม

๑๙ ก.ค. ๕๗
- คำถาม-คำตอบใหม่ อ.วศิน อินทสระ
ที่หน้า สนทนาภาษาธรรม

๑๖ ก.ค. ๕๗
- คำถาม-คำตอบใหม่ อ.ดร. สนอง วรอุไร
ที่หน้า สนทนาภาษาธรรม

๒๒ มิ.ย. ๕๗
หนังสือใหม่
(จากเครือข่ายพุทธิกา)
ชีวิตเปี่ยมมิตร จิตเปี่ยมสุข
พระไพศาล วิสาโล

๑๘ มิ.ย. ๕๗
หนังสือใหม่

การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
พระไพศาล วิสาโล

๒๕ พ.ค. ๕๗
- สาระธรรม
* จิ้งจก

๒๔พ.ค. ๕๗
ข่าวสารกัลยาณธรรม ฉบับที่ ๓๑

๕ ต.ค. ๕๖
- รายการ ส่องโลกส่องธรรม
ประจำวันเสาร์ที่ ๕ ต.ค.

  
  


อนุโมทนาผู้สนับสนุน


???????? website

 

     
  

ติดต่อผู้ดูแล

 

 

web site traffic stats