?????????????? kanlayanatam
Thai     English

??????????????? ??? ??????????? ??.???? ??????????? ???????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????? ??????????
????????????????????? ?????.???? ?????????????????????? ??????????????????????? ???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????? ????? ??????????  
หนังสือออกใหม่


ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การปฏิบัติธรรม
อ. วศิน อินทสระ


สงบจิต สว่างใจ
พระไพศาล วิสาโล

ข่าวสารกัลยาณธรรม
ข่าวสารกัลยาณธรรม
ฉบับที่ ๓๒

หลวงปู่ดูลย์ อตุโล
หลวงปู่ฝากไว้
หลวงปู่ดูลย์ อตุโลข่าวสารกัลยาณธรรม

ข่าวสารกัลยาณธรรม ฉบับที ๓๑
มิถุนายน ๒๕๕๗


Highlights


(รายชื่อที่สมบูรณ์จะรวบรวมสรุปอีกครั้งหลังงานแสดงธรรม)วิดิทัศน์ งานแสดงธรรม-ปฏิบัติธรรม
ณ ห้องประชุมพระเทพโมลี อาคารผู้ ป่วยนอก รพ.สมุทรปราการ
จัดโดย รพ.สมุทรปราการ ร่วมกับ ชมรมกัลยาณธรรม

วันที่่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗


วันที่่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๗

พระอาจารย์ ดร. พระมหาบวรวิทย์ รตนโชโต
พระอาจารย์ ดร. พระมหาบวรวิทย์ รตนโชโต
แสดงธรรมและนำภาวนา เรื่อง " เห็นถูก เห็นอย่างไร ”

คุณประสาน พุทธกุลสมศิริ
บรรยายธรรม-ตอบปัญหาการภาวนา
โดย คุณประสาน พุทธกุลสมศิริ
เรื่อง " แนวทางปฏิบัติธรรม"


วันที่่ ๑๒-๑๔ กันยายน ๒๕๕๗


ชมวิดิทัศน์คอร์สอบรมวิปัสสนากรรมฐาน รวมวิดิทัศน์ ๕ ตอน


เสาร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๗

พระอาจารย์วิชัย เขมิโย แสดงธรรม-นำปฏิบัติ
โดย พระอาจารย์วิชัย เขมิโย

เรื่อง
"วิถีสู่ความรู้แจ้ง"
   
แสดงธรรม-นำปฏิบัติ
โดย อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง

เรื่อง "อานาปานสติฉบับย่อ"
อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง

อาทิตย์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗

แสดงธรรม-นำปฏิบัติ
โดย พระอาจารย์ไม อินทสิริ

เรื่อง " ภาวนาเพื่อรู้แจ้ง"
   
แสดงธรรม-นำปฏิบัติ
โดย พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี

เรื่อง " รู้ตัวทั่วพร้อม...ในชีวิตประจำวัน"


อาทิตย์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๗

พระอาจารย์ กฤช นิมฺมโล
สำนัก ปฏิบัติธรรมสวนป่า
ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

แสดงธรรม เรื่อง "ภาวนา..ไม่ใช่เรื่องยาก"
   
สนทนาประสาฆราวาส "มารู้จักสติกันเถอะ"
โดย คุณมาลี ปาละวงศ์
   ????? ???? ???????????????????? ????????? 2548

 
ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 


Last Updated


ท่านอาจารย์ดร.สนอง วรอุไร
บรรยายธรรมถวายความรู้แด่่พระสงฆ์
เรื่อง ความมหัศจรรย์ในพุทธศาสนา

+รวมวีดีโอบน YouTube
  

๒๗ พ.ย. ๕๗
-
ธรรมทาน เดือนธันวาคม

๒๗ พ.ย. ๕๗
- คำถาม-คำตอบใหม่ อ.ดร. สนอง วรอุไร
ที่หน้า สนทนาภาษาธรรม

๒๖ ต.ค. ๕๗
หนังสือใหม่

ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม
อ. วศิน อินทสระ

๑๓ ต.ค. ๕๗
ข่าวสารกัลยาณธรรม ฉบับที่ ๓๒

๑๙ ก.ค. ๕๗
- คำถาม-คำตอบใหม่ อ.วศิน อินทสระ
ที่หน้า สนทนาภาษาธรรม

๒๕ พ.ค. ๕๗
- สาระธรรม
* จิ้งจก

๕ ต.ค. ๕๖
- รายการ ส่องโลกส่องธรรม
ประจำวันเสาร์ที่ ๕ ต.ค.

  
  


อนุโมทนาผู้สนับสนุน


???????? website

 

     
  

ติดต่อผู้ดูแล

 

 

web site traffic stats