?????????????? kanlayanatam
Thai     English

??????????????? ??? ??????????? ??.???? ??????????? ???????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????? ??????????
????????????????????? ?????.???? ?????????????????????? ??????????????????????? ???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????? ????? ??????????  
หนังสือออกใหม่


เพื่อเสรีภาพทางจิต
อ.วศิน อินทสระ


ชีวิตเปี่ยมมิตร จิตเปี่ยมสุข
พระไพศาล วิสาโล

 


ชัยชนะแห่งพระพุทธะ
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช


สนทนาภาษาธรรม เล่ม ๒๖
ดร. สนอง  วรอุไร

 ข่าวสารกัลยาณธรรม

ข่าวสารกัลยาณธรรม ฉบับที ๓๑
มิถุนายน ๒๕๕๗


Highlights

 


อัศจรรย์วันแห่งธรรม

งานแสดงธรรม-ปฏิบัติธรรม ครั้งที่ ๒๙ งานใหญ่แห่งปีของชมรมกัลยาณธรรมได้จบลงอย่างงดงาม ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ที่ได้กรุณามอบพื้นที่ มทร.กรุงเทพ บพิตรพิมุข มหาเมฆ แห่งนี้ เป็นแผ่นดินธรรมต่อเนื่องเรื่อยมา เหมือนที่นี่เป็นจุดนัดพบของแฟนๆ ชมรมกัลยาณธรรม ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาจิตใจและเจริญใน ทาน ศีล ภาวนา อย่างทั่วถึง บุญกุศลใดอันพึงบังเกิดมี ขอให้ได้สำเร็จยังท่านผู้ดูแลสถานที่และเทพยดา ที่ปกปักรักษาพระศาสนาและแผ่นดินไทยของเรา ให้ท่านได้เจริญในธรรมยิ่งๆ ขึ้นไป ทุกท่านทุกภพภูมิ อ่านต่อ...


วิดิทัศน์ งานแสดงธรรม-ปฏิบัติธรรม ครั้งที่ ๒๙
จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ร่วมกับ ชมรมกัลยาณธรรม
วันอาทิตย์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗

งานแสดงธรรม-ปฏิบัติธรรม ครั้งที่ ๒๙
พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล
วัดป่าสุคะโต อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
แสดงธรรมเรื่อง “เวลาเหลือน้อย”

งานแสดงธรรม-ปฏิบัติธรรม ครั้งที่ ๒๙
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
วัดสวนสันติธรรม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
แสดงธรรมเรื่อง “รู้ใจ ไกลทุกข์”

 

งานแสดงธรรม-ปฏิบัติธรรม ครั้งที่ ๒๙
อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม
สวนยินดีธรรม สวนยินดีทะเล สุราษฎร์ธานี
บรรยายธรรมเรื่อง “ภิกษุทั้งหลาย...กายนี้ไม่ใช่ของเธอทั้งหลาย”


 

วิดิทัศน์ งานแสดงธรรม-ปฏิบัติธรรม
ณ ห้องประชุมพระเทพโมลี อาคารผู้ ป่วยนอก รพ.สมุทรปราการ
จัดโดย รพ.สมุทรปราการ ร่วมกับ ชมรมกัลยาณธรรม

อาทิตย์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗

แสดงธรรม-นำปฏิบัติ โดย พระอาจารย์ไม อินทสิริ
วัดป่าเขาภูหลวง ตำบลระเริง อำเภอวังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
เรื่อง " ภาวนาเพื่อรู้แจ้ง"

 


แสดงธรรม-นำปฏิบัติ โดย พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี
วัดมเหยงคณ์ ต.หันตรา อ . พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
เรื่อง " รู้ตัวทั่วพร้อม...ในชีวิตประจำวัน"


อาทิตย์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๗
พระอาจารย์ กฤช นิมฺมโล
สำนัก ปฏิบัติธรรมสวนป่า ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
แสดงธรรม เรื่อง "ภาวนา..ไม่ใช่เรื่องยาก"

 


สนทนาประสาฆราวาส "มารู้จักสติกันเถอะ"
โดย คุณมาลี ปาละวงศ์


 ????? ???? ???????????????????? ????????? 2548

 
ข่าวประชาสัมพันธ์

 


Last Updated


ท่านอาจารย์ดร.สนอง วรอุไร
บรรยายธรรมถวายความรู้แด่่พระสงฆ์
เรื่อง ความมหัศจรรย์ในพุทธศาสนา

+รวมวีดีโอบน YouTube
  

๓๐ ก.ค. ๕๗
หนังสือใหม่

เพื่อเสรีภาพทางจิต
พระไพศาล วิสาโล

๓๐ ก.ค. ๕๗
- คำถาม-คำตอบใหม่ อ.ดร. สนอง วรอุไร
ที่หน้า สนทนาภาษาธรรม

๒๓ ก.ค. ๕๗
-
ธรรมทาน เดือนสิงหาคม

๑๙ ก.ค. ๕๗
- คำถาม-คำตอบใหม่ อ.วศิน อินทสระ
ที่หน้า สนทนาภาษาธรรม

๒๕ พ.ค. ๕๗
- สาระธรรม
* จิ้งจก

๒๔พ.ค. ๕๗
ข่าวสารกัลยาณธรรม ฉบับที่ ๓๑

๕ ต.ค. ๕๖
- รายการ ส่องโลกส่องธรรม
ประจำวันเสาร์ที่ ๕ ต.ค.

  
  


อนุโมทนาผู้สนับสนุน


???????? website

 

     
  

ติดต่อผู้ดูแล

 

 

web site traffic stats