?????????????? kanlayanatam
Thai     English

??????????????? ??? ??????????? ??.???? ??????????? ???????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????? ??????????
????????????????????? ?????.???? ?????????????????????? ??????????????????????? ???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????? ????? ??????????  
หนังสือออกใหม่


วิชาหนีนรก
ดร.สนอง วรอุไร


เทคนิคการเผยแผ่พระศาสนา
อ.วศิน อินทสระ


ธรรมกลางป่า
พอจ.ไพศาล วิสาโล


ชาวพุทธกับวิกฤติศรัทธา
อ.วศิน อินทสระ


สร้างฐานสู่ยอด
พอจ.ชาญชัย อธิปญฺโญ

 


ข่าวสารกัลยาณธรรม
ฉบับที่ ๓๓
มีนาคม ๒๕๕๘ข่าวสารกัลยาณธรรม

ข่าวสารกัลยาณธรรม ฉบับที ๓๒
พฤศจิกายน ๒๕๕๗


Highlights

ชมถ่ายทอดสดได้ที่นี่ ==>>

- ขณะนี้ผู้สมัครแบบพักค้างคืนจำนวน ๑๐๐ ท่านเต็มแล้ว

- เปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้ารับการอบรมแบบไป-กลับ
  ลงทะเบียนได้วันเปิดการอบรม

ดูรายละเอียด ...
ชมวิดิทัศน์ งานแสดงธรรม ครั้งที่ ๓๐
พอจ. ประสงค์ ปริปุณโณ พอจ. ประสงค์ ปริปุณโณ
แสดงธรรม เรื่อง
“รู้รักษาใจรอดเป็นยอดดี ”

พอจ. เยื้อน ขันติพโล
พอจ. เยื้อน ขันติพโล
แสดงธรรม เรื่อง
“ประสบการณ์ภาวนา”
ดร. สนอง วรอุไร
ดร. สนอง วรอุไร
บรรยายธรรม เรื่อง
“ชนะใจตนเอง”

วันที่ชีวิตมีคุณค่าเพื่อมหาชน

เสร็จสิ้นลงอย่างสมบูรณ์แบบแล้ว สำหรบงานแสดงธรรม-ปฏิบัติธรรม เป็นธรรมทานเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครั้งที่ ๓๐ จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ร่วมกับ ชมรมกัลยาณธรรม ณ บริเวณหอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ บพิตรพิมุข มหาเมฆ ฤกษ์งามยามดี ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ ๗-๘ มีนาคม ที่ผ่านมา เป็นวันสำคัญของพวกเราที่จะได้ร่วมสละแรงกายแรงใจ รวมพลังสามัคคี ทำความดีเพื่อเผยแผ่ธรรมกันอีกครั้ง อ่านต่อ.....

 


 
วิดิทัศน์ งานแสดงธรรม-ปฏิบัติธรรม
ณ ห้องประชุมพระเทพโมลี อาคารผู้ ป่วยนอก รพ.สมุทรปราการ
จัดโดย รพ.สมุทรปราการ ร่วมกับ ชมรมกัลยาณธรรม


วันอาทิตย์ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘


พระอาจารย์บุญกู้ อนุวฑฺฒโน
แสดงธรรมเรื่อง “จิตผู้รู้” และนำเจริญภาวนา


หลวงปู่สนธิ์ อนาลโย
แสดงธรรม เรื่อง “ความสุขที่แท้จริง”


วันอาทิตย์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๘แสดงธรรม-นำปฏิบัติ โดย
พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี

( พระภาวนาเขมคุณ วิ.)


บรรยายธรรมและนำปฏิบัติภาวนา โดย
อ.ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง


วันอาทิตย์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๘


หลักสูตร "วิปัสสนากรรมฐาน"
สอนโดย พระอาจารย์ เอกชัย สิริญาโณ


วันเสาร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘


พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล
วัดป่าสุคะโต อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
แสดงธรรม-นำปฏิบัติ เรื่อง “ หาตัวเองให้เจอ ”


พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล
สำนักปฏิบัติธรรมสวนป่า อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
แสดงธรรม-นำปฏิบัติ เรื่อง " ความสุขสร้างได้ด้วยใจเราเอง"


วันศุกร์ที่ ๙ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๘
 

วิดิทัศน์จากการอบรมเผชิญความตายอย่างสงบ
โดย พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน


วันที่่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗


วันที่่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๗


พระอาจารย์ ดร. พระมหาบวรวิทย์ รตนโชโต
แสดงธรรมและนำภาวนา เรื่อง " เห็นถูก เห็นอย่างไร ”


บรรยายธรรม-ตอบปัญหาการภาวนา
โดย คุณประสาน พุทธกุลสมศิริ
เรื่อง " แนวทางปฏิบัติธรรม"


วันที่่ ๑๒-๑๔ กันยายน ๒๕๕๗


ชมวิดิทัศน์คอร์สอบรมวิปัสสนากรรมฐาน รวมวิดิทัศน์ ๕ ตอน


เสาร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๗

แสดงธรรม-นำปฏิบัติ
โดย พระอาจารย์วิชัย เขมิโย

เรื่อง
"วิถีสู่ความรู้แจ้ง"
   
แสดงธรรม-นำปฏิบัติ
โดย อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง

เรื่อง "อานาปานสติฉบับย่อ"

อาทิตย์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗

แสดงธรรม-นำปฏิบัติ
โดย พระอาจารย์ไม อินทสิริ

เรื่อง " ภาวนาเพื่อรู้แจ้ง"
   
แสดงธรรม-นำปฏิบัติ
โดย พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี

เรื่อง " รู้ตัวทั่วพร้อม...ในชีวิตประจำวัน"


อาทิตย์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๗

พระอาจารย์ กฤช นิมฺมโล
สำนัก ปฏิบัติธรรมสวนป่า
ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

แสดงธรรม เรื่อง "ภาวนา..ไม่ใช่เรื่องยาก"
   
สนทนาประสาฆราวาส "มารู้จักสติกันเถอะ"
โดย คุณมาลี ปาละวงศ์
   ????? ???? ???????????????????? ????????? 2548

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
Last Updated

 

๑ ก.ค. ๕๘
- คำถาม-คำตอบใหม่ อ.ดร. สนอง วรอุไร
ที่หน้า สนทนาภาษาธรรม

๒๕ มิ.ย. ๕๘
หนังสือใหม่

วิชาหนีนรก
ดร.สนอง วรอุไร

๒๕ มิ.ย. ๕๘
-
ธรรมทาน
เดือนกรกฎาคม

๒๔ ม.ค. ๕๘
ข่าวสารกัลยาณธรรม ฉบับที่ ๓๓
อนุโมทนาผู้สนับสนุน


???????? website

 

     
  

ติดต่อผู้ดูแล

 

 

web site traffic stats