?????????????? kanlayanatam
Thai     English

??????????????? ??? ??????????? ??.???? ??????????? ???????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????? ??????????
????????????????????? ?????.???? ?????????????????????? ??????????????????????? ???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????? ????? ??????????  
หนังสือออกใหม่


ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การปฏิบัติธรรม
อ. วศิน อินทสระ


สงบจิต สว่างใจ
พระไพศาล วิสาโล

ข่าวสารกัลยาณธรรม
ข่าวสารกัลยาณธรรม
ฉบับที่ ๓๒

หลวงปู่ดูลย์ อตุโล
หลวงปู่ฝากไว้
หลวงปู่ดูลย์ อตุโลข่าวสารกัลยาณธรรม

ข่าวสารกัลยาณธรรม ฉบับที ๓๑
มิถุนายน ๒๕๕๗


Highlights

ชมถ่ายทอดสดได้ที่นี่ ==>>


วิดิทัศน์ งานแสดงธรรม-ปฏิบัติธรรม
ณ ห้องประชุมพระเทพโมลี อาคารผู้ ป่วยนอก รพ.สมุทรปราการ
จัดโดย รพ.สมุทรปราการ ร่วมกับ ชมรมกัลยาณธรรม


วันที่่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๗

พระอาจารย์ ดร. พระมหาบวรวิทย์ รตนโชโต
พระอาจารย์ ดร. พระมหาบวรวิทย์ รตนโชโต
แสดงธรรมและนำภาวนา เรื่อง " เห็นถูก เห็นอย่างไร ”

คุณประสาน พุทธกุลสมศิริ
บรรยายธรรม-ตอบปัญหาการภาวนา
โดย คุณประสาน พุทธกุลสมศิริ
เรื่อง " แนวทางปฏิบัติธรรม"


วันที่่ ๑๒-๑๔ กันยายน ๒๕๕๗


ชมวิดิทัศน์คอร์สอบรมวิปัสสนากรรมฐาน รวมวิดิทัศน์ ๕ ตอน


เสาร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๗

พระอาจารย์วิชัย เขมิโย แสดงธรรม-นำปฏิบัติ
โดย พระอาจารย์วิชัย เขมิโย

เรื่อง
"วิถีสู่ความรู้แจ้ง"
   
แสดงธรรม-นำปฏิบัติ
โดย อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง

เรื่อง "อานาปานสติฉบับย่อ"
อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง
   

 


อาทิตย์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗

แสดงธรรม-นำปฏิบัติ
โดย พระอาจารย์ไม อินทสิริ

เรื่อง " ภาวนาเพื่อรู้แจ้ง"
   
แสดงธรรม-นำปฏิบัติ
โดย พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี

เรื่อง " รู้ตัวทั่วพร้อม...ในชีวิตประจำวัน"
   


อาทิตย์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๗

พระอาจารย์ กฤช นิมฺมโล
สำนัก ปฏิบัติธรรมสวนป่า
ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

แสดงธรรม เรื่อง "ภาวนา..ไม่ใช่เรื่องยาก"
   
สนทนาประสาฆราวาส "มารู้จักสติกันเถอะ"
โดย คุณมาลี ปาละวงศ์
   

อัศจรรย์วันแห่งธรรม
อาจารย์ประเสริฐ  พระอาจารย์ไพศาล  หลวงพ่อปราโมทย์

งานแสดงธรรม-ปฏิบัติธรรม ครั้งที่ ๒๙ งานใหญ่แห่งปีของชมรมกัลยาณธรรมได้จบลงอย่างงดงาม ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ที่ได้กรุณามอบพื้นที่ มทร.กรุงเทพ บพิตรพิมุข มหาเมฆ แห่งนี้ เป็นแผ่นดินธรรมต่อเนื่องเรื่อยมา เหมือนที่นี่เป็นจุดนัดพบของแฟนๆ ชมรมกัลยาณธรรม ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาจิตใจและเจริญใน ทาน ศีล ภาวนา อย่างทั่วถึง บุญกุศลใดอันพึงบังเกิดมี ขอให้ได้สำเร็จยังท่านผู้ดูแลสถานที่และเทพยดา ที่ปกปักรักษาพระศาสนาและแผ่นดินไทยของเรา ให้ท่านได้เจริญในธรรมยิ่งๆ ขึ้นไป ทุกท่านทุกภพภูมิ อ่านต่อ...


วิดิทัศน์ งานแสดงธรรม-ปฏิบัติธรรม ครั้งที่ ๒๙
จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ร่วมกับ ชมรมกัลยาณธรรม
วันอาทิตย์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗

งานแสดงธรรม-ปฏิบัติธรรม ครั้งที่ ๒๙
พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล
วัดป่าสุคะโต อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
แสดงธรรมเรื่อง “เวลาเหลือน้อย”

งานแสดงธรรม-ปฏิบัติธรรม ครั้งที่ ๒๙
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
วัดสวนสันติธรรม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
แสดงธรรมเรื่อง “รู้ใจ ไกลทุกข์”

 

งานแสดงธรรม-ปฏิบัติธรรม ครั้งที่ ๒๙
อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม
สวนยินดีธรรม สวนยินดีทะเล สุราษฎร์ธานี
บรรยายธรรมเรื่อง “ภิกษุทั้งหลาย...กายนี้ไม่ใช่ของเธอทั้งหลาย”


พิธีเปิด
ประธานชมรมกล่าวอนุโมทนา????? ???? ???????????????????? ????????? 2548

 
ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 


Last Updated


ท่านอาจารย์ดร.สนอง วรอุไร
บรรยายธรรมถวายความรู้แด่่พระสงฆ์
เรื่อง ความมหัศจรรย์ในพุทธศาสนา

+รวมวีดีโอบน YouTube
  

๒๙ ต.ค. ๕๗
- คำถาม-คำตอบใหม่ อ.ดร. สนอง วรอุไร
ที่หน้า สนทนาภาษาธรรม

๒๖ ต.ค. ๕๗
หนังสือใหม่

ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม
อ. วศิน อินทสระ

๒๖ ต.ค. ๕๗
-
ธรรมทาน เดือนพฤศจิกายน

๑๓ ต.ค. ๕๗
ข่าวสารกัลยาณธรรม ฉบับที่ ๓๒

๑๙ ก.ค. ๕๗
- คำถาม-คำตอบใหม่ อ.วศิน อินทสระ
ที่หน้า สนทนาภาษาธรรม

๒๕ พ.ค. ๕๗
- สาระธรรม
* จิ้งจก

๕ ต.ค. ๕๖
- รายการ ส่องโลกส่องธรรม
ประจำวันเสาร์ที่ ๕ ต.ค.

  
  


อนุโมทนาผู้สนับสนุน


???????? website

 

     
  

ติดต่อผู้ดูแล

 

 

web site traffic stats