?????????????? kanlayanatam

..

  
ธรรมทาน แจกฟรีทุกเดิอน

หนังสือแนะนำ

สนทนาฑรรม กับ ท่านอาจารย์ดร.สนอง วรอุไร 

 


 ข่าวสารกัลยาณธรรม
ฉบับที่ ๔๑
มิถุนายน ๒๕๖๑


 

 

Highlights

 
ขอเชิญอบรมภาวนา ครั้งที่ ๕๔ วันอาทิตย์ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๑
  
เวลา ๐๙.๐๐ -๑๑.๓๐ น พระภาวนาเขมคุณ วิ. แสดงธรรมและนำภาวนา

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. พระอาจารย์กฤช นิมมฺโล แสดงธรรมและนำภาวนา

สมัครล่วงหน้าได้แล้ว ตามลิ้งค์นี้ https://goo.gl/z4U89H