?????????????? kanlayanatam

..

 


 ข่าวสารกัลยาณธรรม
ฉบับที่ ๓๕
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙


 

Highlights

 

 

 วีดิทัศน์ งานแสดงธรรม-ปฏิบัติธรรม
ณ ห้องประชุมพระเทพโมลี อาคารผู้ ป่วยนอก รพ.สมุทรปราการ
จัดโดย รพ.สมุทรปราการ ร่วมกับ ชมรมกัลยาณธรรม


ครั้งที่ ๒๖ วันอาทิตย์ที่ ๘ - ๑๐ กรกฏาคม ๒๕๕๙

 (1) เปิดอบรม
 (2) เผลอคิด ตั้งใจคิด
 (3) ตื่นรู้ตามความเป็นจริง
 (4) ดูกายเห็นจิต ดูคิดเห็นธรรม
 (5) กลับมารุ้สึกตัว
 (6) ตอบคำถาม
 (7) กายป่วย ใจไม่ป่วย
 (8) ตอบคำถาม แสดงความคิดเห็น
 


Last Updated

๒๙ ก.ค. ๕๙
-
ธรรมทาน
เดือนกรกฎาคม

๑๖ ก.ค. ๕๙
หนังสือใหม่


โพธิยาลัย เล่ม ๑๒
จากสถาบันโพธิยาลัย

๑ ก.ค. ๕๙
หนังสือใหม่


การพัฒนาศักยภาพ


พลังจิต เพื่อสุขภาพ
ดร.สนอง วรอุไร

๘ มิ.ย. ๕๙
หนังสือใหม่


ภาวนา...ไม่ใช่เรื่องยาก
โดย ประสาน พุทธกุลสมศิริ